Obiekty usługowe

Przedmiotem opracowania projektowego była rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku, mająca na celu dostosowanie istniejącego „zastanego” obiektu do funkcji:
1) hotelu – 13 pokoi hotelowych z łazienkami, w tym 2 apartamenty
2) restauracji – 2 sale restauracyjne (66+90 osób) + sala taneczna i zaplecze socjalne oraz kompleksowe zaplecze kuchenne dla restauracji - zaprojektowane technologicznie w zakresie projektu
3) handlowo – usługowej – pow. ok. 650 m2

Przedmiotowy obiekt jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej.

Projekt realizowany na zlecenie prywatnego Inwestora. (2007 r.)

Zdjęcia przed realizacją
 


Zdjęcia realizacji